Oрдење за качење на клин(ац)

Не кажем да није било и оних других. Међутим, много српских витезова у протеклом, несретном рату, борило се часно. Часно да часније не може бити.


Oрдење за качење на клин(ац)

Не кажем да није било и оних других. Међутим, много српских витезова у протеклом, несретном рату, борило се часно. Часно да часније не може бити.