Новинарима је најгоре

Најмање пожељна професија тренутно, од 200 испитаних занимања у свијету је – репортер у новинама.Новинарима је најгоре

Најмање пожељна професија тренутно, од 200 испитаних занимања у свијету је – репортер у новинама.