Зафестивалисати и за појас задјенути

Музички фестивал мира Неофест, осим нагона за преживљавањем, обиљежио и скандал из неочекиваног правца. БЛИФФ је испунио своју основну функцију: показао да пара за културу има. Људи који руководе економским токовима у РС, очигледно имају аверзију према производњи, као начину стицања профита.
Зафестивалисати и за појас задјенути

Музички фестивал мира Неофест, осим нагона за преживљавањем, обиљежио и скандал из неочекиваног правца. БЛИФФ је испунио своју основну функцију: показао да пара за културу има. Људи који руководе економским токовима у РС, очигледно имају аверзију према производњи, као начину стицања профита.