Министарство за људска права и избјеглице БиХ

Започети активности ради доношења стратегије у области малољетничког преступништва!

Министарство правде Републике Српске упутило је приједлог Влади да започне активности на доношењу стратешког документа РС у области малољетничког преступништва, јер Нацрт новог акте ове врсте Министарства за људска права и избјеглице БиХ "Дјеца у сукобу са законом у БиХ" за период 2011-2014. година није прихватљив за институције РС.