Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске

Социјални монолог: Преговори Владе, послодаваца и синдиката

У организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите данас је, у Бањој Луци, настављен трипартнини састанак са социјалним партнерима, делегацијама Савеза синдиката Републике Српске, Конфедерације синдиката и Уније удружења послодаваца, а с циљем наставка преговора о Општем колективном уговору.


РС: одлука о смањењу плата

БАЊА ЛУКА – Све агенције и фондови у саставу Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске провели су одлуку Владе о смањењу плата директора и руководилаца јавних предузећа и установа, рекао је ресорни министар Петар Ђокић.