У састанци шест градова о отпусту људи са сметњама у менталном здрављу

У циљу одрживости примјене модела отпуста из болница за лица са сметњама у менталном здрављу, којим се дефинише методологија координације међу професионалцима унутар система заштите менталног здравља, одржано је низ стручних састанака за сва три нивоа овог система и социјалне заштите у Републици Српској.