Чувајте се слонови, стижу мамути

Ако на­уч­ни­ци ус­пију у по­ду­хва­ту, сло­ни­ца би за не­ко­ли­ко го­ди­на мо­гла да до­не­се на свијет мла­дун­че ове дав­но из­у­мр­ле вр­сте


Чувајте се слонови, стижу мамути

Ако на­уч­ни­ци ус­пију у по­ду­хва­ту, сло­ни­ца би за не­ко­ли­ко го­ди­на мо­гла да до­не­се на свијет мла­дун­че ове дав­но из­у­мр­ле вр­сте