Црногорчење мртвог Његоша: Латиница потурена као пјесников рукопис

Његошеви "Горски вијенац” и "Луча микрокозма” недавно су штампани латиницом што и није нека посебна вијест, али да је и рукопис великог пјесника претворен на такозвану рукописну латиницу јесте вијест која има посебну поруку.


Црногорчење мртвог Његоша: Латиница потурена као пјесников рукопис

Његошеви "Горски вијенац” и "Луча микрокозма” недавно су штампани латиницом што и није нека посебна вијест, али да је и рукопис великог пјесника претворен на такозвану рукописну латиницу јесте вијест која има посебну поруку.