У КЛОПЦИ (TRAPPED)

Почиње са завршетком једне, а наставља почетком друге отмице.