Каријеризам

Гостимир Поповић ове седмице, након ‘Лидера’ дефинише још један појам, симптоматичан за поднебље на којем живимо.


Каријеризам

Гостимир Поповић ове седмице, након ‘Лидера’ дефинише још један појам, симптоматичан за поднебље на којем живимо.