Проклета алвија огледало 20. вијека

Српски писци сматрају да 20. вијек најбоље одсликавају романи „Проклета авлија“ Иве Андрића, као и „Процес“ Франца Кафке и „Мајстор и Маргарита“ Михаила Булгакова.