РС: За истраживање и развој потрошено 20,77 милиона КМ

Бруто домаћи издаци за истраживање и развој у прошлој години у Републици Српској /РС/ износили су 20,77 милиона КМ, од чега су текући издаци износили 16,79 милиона КМ, а преостали дио су чинили инвестициони издаци.