Хелсиншки комитет за људска права БиХ

Хелсиншки комитет: Незаконити откази широко распрострањени

Хелсиншки комитет за људска права у БиХ заприма све више пријава грађана због кршења људских права, а највише жалби односи се на неизвршавање правоснажних судских одлука, дискриминацију на радном мјесту, незаконите одлуке о отказу уговора о раду и мобинг.