Расписан тендер за ревитализацију ХЕ Зворник

Пројекат ревитализације и модернизације започеће у још једној електрани из састава ПД "Дринско-Лимске ХЕ" и то у ХЕ "Зворник", која је ушла у 57. годину непрекидног рада. Ревитализацији овог хидроенергетског објекта на Дрини претходиле су бројне активности на припреми техничке документације.