Тестамент Хаџи-Максе Деспића

Максо Деспић је један од најистакнутијих представника грађанскoг друштва у Босни и Херцеговини. У поређењу са савременом српском властелом, која се све чешће дефинише као тајкунска врхушка, Максо представља сушту супротност.