Министарству финансија ипак на нос скаче Банка Српске

Пресуда у случају у коме је бањолучка фирма Грађа тужила Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја Ре­пу­бли­ке Српске могла би да закомпликује ситуацију у односу према оним субјектима чија средства су остала заробљена на рачунима Банке Српске, која је отишла у стечај.


Министарству финансија ипак на нос скаче Банка Српске

Пресуда у случају у коме је бањолучка фирма Грађа тужила Ми­нис­тар­ство фи­нан­си­ја Ре­пу­бли­ке Српске могла би да закомпликује ситуацију у односу према оним субјектима чија средства су остала заробљена на рачунима Банке Српске, која је отишла у стечај.