Принципи

Захтеви једне од водећих политичких партија из Сарајева (СДА) да се прекомпонује етничко учешће Бошњака у заједничким органима те да они добију места према никада не верификованом попису из 1991. године јасно су у супротности са Уставом и основним принципима Дејтонског мировног споразума.


Агитација

Пред сваку значајнију активност која се дешава у БиХ, посебно у Републици Српској, сведоци смо великих притисака преко средстава јавног информисања.


Самоопределење

У теорији и пракси савременог политичког организовања усталио се један термин који никоме није ни двосмислен ни упитан.


САНКЦИЈЕ

Једна од чешће помињаних речи у политичком животу Републике Српске је "санкција" или тачније речено "санкције" пошто је заиста реч о множини, како активности тако и догађаја који су актуелни од самог стварања Српске.


Амбасадори

Познато је да термин амбасадор означава представника највишег ранга једног система акредитованог у другом систему.


ИНТЕГРАЦИЈА(Е)

Интеграција као општи друштвени процес карактерише се свесним повезивањем људи, институција, група и заједница у функционалну целину која се ствара ради задовољавања одређених потреба.


Опозиција

У посебном политичком значењу опзиција је назив за политичке странке или организоване групе које не учествују у влади већ иступају са критичких позиција са циљем да једног дана они буду на месту где се одлучује


ШТРАЈК

У условима политичке, економске и свих других облика друштвене нестабилности присутни су разни облици за остваривање свих врста права, било закинутих, било одузетих било неостварених.


Блокирано друштво

Када говоримо о разним стањима у одређеном друштву не можемо а да се не осврнемо на појам и садржај блокираног друштва пошто у систему где живимо имамо тако очигледне примере.