Фонду здравства негативно мишљење и 14 препорука

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске дала је негативно ревизорско мишљење Фонду здравственог осигурања за 2012. годину, а кључна примједба ревизора односи се на укупан дефицит Фонда од 39,8 милиона КМ.


Ревизија код предсједника: Све штима

Након пречестих мишљења са резервом које су добили многи из јавног сектора, Главни служба за ревизију је дала позитивну оцјену финансијском извјештају Службе предсједника Републике Српске.