Дипломатија

Дипломатија, као екслузивна друштвена делатност и историјска категорија непрестано је у центру друштвених збивања, а двадесето столеће као и почетак двадесетпрвог, обележено је како интензивним традиционалним дипломатским активностима тако и новим облицима дипломатских комуникација.


Дипломатија

Дипломатија, као екслузивна друштвена делатност и историјска категорија непрестано је у центру друштвених збивања, а двадесето столеће као и почетак двадесетпрвог, обележено је како интензивним традиционалним дипломатским активностима тако и новим облицима дипломатских комуникација.