Политичка злоупотреба статистичких индикатора (2)

Статистички подаци, поготово из области економије, редовно су предмет селективног тумачења, непотпуног анализирања и погрешног интерпретирања. Синиша Божић се у другом дијелу анализе злоупотреба осврће на манипулације по питању БДП и вањске трговине.У дефициту смо 660 милиона марака

Република Српска је у првих пет мјесеци ове године остварила укупан обим спољнотрговинске размјене са иностранством од 2,66 милијарди марака, док је покривеност увоза извозом износила 60,3 одсто.


Политичка злоупотреба статистичких индикатора (2)

Статистички подаци, поготово из области економије, редовно су предмет селективног тумачења, непотпуног анализирања и погрешног интерпретирања. Синиша Божић се у другом дијелу анализе злоупотреба осврће на манипулације по питању БДП и вањске трговине.
У дефициту смо 660 милиона марака

Република Српска је у првих пет мјесеци ове године остварила укупан обим спољнотрговинске размјене са иностранством од 2,66 милијарди марака, док је покривеност увоза извозом износила 60,3 одсто.