Политика останка

Један дан сам се запитала – шта ако желим да останем да живим у нашој Репулици Српској?