Агрос(з)но 2011

Били смо на сајму пољопривреде Агрос 2011 у Бањој Луци.