Суверенитет

Гостимир Поповић наставља са дефинисањем појмова, актуелних на овом поднебљу, а за овај, суверенитет, свакако се може рећи да је подложан расправи када је било која држава у питању. Пише: Гостимир Поповић Примењен на терену политике, а посебно државне власти, изазива велике неспоразуме, како на теоретском тако и на практичном пољу. Како је већина теорија […]

уторак, 5 априла, 2011 / 16:11

Гостимир Поповић наставља са дефинисањем појмова, актуелних на овом поднебљу, а за овај, суверенитет, свакако се може рећи да је подложан расправи када је било која држава у питању.

Пише: Гостимир Поповић

Примењен на терену политике, а посебно државне власти, изазива велике неспоразуме, како на теоретском тако и на практичном пољу.

Како је већина теорија о суверености обојена политичким бојама тако се огледа и утицај политичких циљева и мотива. У сваком случају оште одређење појма подразумева стање највишег нивоа власти (или управљања) у једном систему.

Сложени системи као што су државе, уније, федерације, конфедерације, асоцијације и други облици организовања су у вечној дилеми да ли је суверенитет недељив или је пак ограничен неким параметрима. У савременој политичкој мисли и организовању снажно јача гледиште о паралелном суверенитету одређеног система и његових саставница. Дакле, држава и њихових делова, који на основама друштвеног уговора регулишу своје односе.

Типичан пример овако дефинисаног уговора је Устав БиХ који је јасно поделио суверенитет на БиХ и њене саставнице и то у потпуно равноправном односу. Део свог суверенитета ентитети су поверили БиХ и то је исказано кроз десет заједничких функција. Све остало је у надлежности ентитета.

Ако се још мало помогнемо теоријом, а сувереност посматрамо као један од елемената политичке воље, закључак је више него јасан. Сувереност припада народу и реализује се у складу са политичком вољом народа као кључног субјекта.

Коначно, свака упитност о суверености, у одређеном обиму, српског народа и саме Републике Српске је само злонамерна. По свим параметрима, теоретским и практичним, српски народ и Република Српска имају право на одређени степен суверенитета, и тачка.