Судбина Б.С. возача у Министарству привреде и предузетништва

Министарство привреде и предузетништва Републике Српске је по достављеној информацији од стране Министарства унутрашњих послова Републике Српске поступило у складу са својим надлежностима и предузело све неопходне радње у односу на запосленог радника Б.С, возача у Министарству привреде и предузетништва.

петак, 14 фебруара, 2020 / 00:49

Достављеном информацијом, Министарство је обавјештено о пријавама против именованог уз чињенични опис предметних радњи истог, а које указују на теже повреде радних дужности и то понашања које штете угледу службе.

Сходно наведеном, поднесена је иницијатива за покретање дисциплинског поступка, те предузимање осталих радњи у складу са предметном иницијативом на начин како то прописује Уредба о дисциплинској и материјалној одговорности у републичким органима управе Републике Српске.

Министарство жали због непримјереног понашања горе наведеног, те министар привреде и предузетништва Републике Српске Вјекослав Петричевић наглашава да ће министарство као и до сада предузимати све неопходне радње и санкционисати свако поступање запосленог које штети угледу службе или ремети рад органа на било који други начин.1 КОМЕНТАР