Студенти добили нове испитне рокове

Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању, осим јануарско-фебруарског, јунско-јулског и септембарског, додају се априлски и октобарски као обавезни испитни рокови који садрже један испитни термин. Овим законом дефинисано је да студенту престаје статус редовног студента када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних […]

среда, 27 новембра, 2013 / 19:56

Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању, осим јануарско-фебруарског, јунско-јулског и септембарског, додају се априлски и октобарски као обавезни испитни рокови који садрже један испитни термин.

Овим законом дефинисано је да студенту престаје статус редовног студента када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, укључујући и апсолвентски стаж.

Законом је дефинисано продужено трајање апсолвентског стажа на другом циклусу студија у трајању од 12 мјесеци, те да редовном професору престаје радни однос на високошколској установи на крају школске године у којој је навршио 70 година живота, као и могућност наставничког ангажовања по било ком основу, уз изузетак професора емеритуса.

Остављена је могућност да теолошки факултет, високе теолошке школе и теолошке академије буду организационе јединице универзитета.

НСРС О ПРИЈЕДЛОГУ ЗАКОНА О ГЕОЛОШКИМ ИСПИТИВАЊИМА

Размотрен је и Приједлог закона о геолошким истраживањима, којим је предвиђено да се концесија за истраживање додјељује само за истраживање угља, угљоводоника и осталих природних гасова, угљених шкриљаца, радиоактивних руда и геотермалне енергије.

Министар индустрије, енергетике и рударства РС Жељко Ковачевић рекао је да би се остале минералне сировине истраживале на основу одобрења ресорног министра.

Ковачевић је рекао да се као новина у закону уводи лиценца за геолошка истраживања.

НСРС је размотрила Приједлог закона о управљању отпадом, чији је циљ да се обезбиједе услови за смањење настајања отпада, посебно развојем чистих технологија. Министарка за просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић истакла је да се овим рјешењима жели стимулисати поновна употреба и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада, коришћење отпада као енергента, као и правилно одлагање. Она је нагласила да се законом жели спријечити стварање нових дивљих депонија отпада у РС и да се дефинише управљање посебним токовима отпада, као што су истрошене батерије и акумулатори, отпадна уља, гуме, електронски и електрични отпад. "Новина у закону је и прописивање медицинског отпада, као посебне категорије, који се финансира из намјенских средстава", додала је Голићева.

Размотрен је и Приједлог закона о измјенама и допунама закона о заштити од насиља у породици, којим се брише надлежност тужилаца за покретање прекршајног поступка за дјела насиља у породици. Предвиђа се надлежност министра унутрашњих послова да пропише начин провођења хитних мјера заштите. Новина у односу на важећи закон је одредба према којој полицијски службеници у нарочито хитним случајевима могу жртву насиља смјестити у сигурну кућу, о чему су дужни без одлагања обавијестити центар за социјални рад.Оставите одговор