Шта траже студенти

Бањoлучки студенти данас су и званично упутили своје захтјеве Влади Рeпублике Српске. Оквир јединственог дјеловање Уније студената Републике Српске (Приједлог Студентског парлеманта Универзитета у Бањој Луци) 1. Студентски стандард 1.1. Утврдити динамички план изградње и адаптације студентских домова у РС ( Захтјев за реализацију ове активности упутити универзитетима у Б. Луци и И. Сарајеву, Министарству просвјете […]

четвртак, јун 13, 2013 / 22:18

Бањoлучки студенти данас су и званично упутили своје захтјеве Влади Рeпублике Српске.

Оквир јединственог дјеловање Уније студената
Републике Српске (Приједлог Студентског парлеманта Универзитета у Бањој Луци)

1. Студентски стандард

1.1. Утврдити динамички план изградње и адаптације студентских домова у РС
( Захтјев за реализацију ове активности упутити универзитетима у Б. Луци и И. Сарајеву, Министарству просвјете и културе и Влади РС)

1.2. У комисије за спровођење јавних набавки у вези са изградњом или адаптацијом објеката студентског стандарда укључити представнике Уније студената, односно студентских парламената
(Захтјев упутити универзитетима, односно институцијама које буду спроводиле процедуру јавних набавки);

1.3. Преиспитати критеријуме за смјештај у студентске домове, као и досадашњу праксу у вези с тим, а с циљем да студентски смјештај буде доступнији студентима слабијег имовног стања и да се спријечи трговање студентским смјештајем
(активност ће бити реализована на начин да ће студентске организације анализирати постојећу регулативу и праксу, на основу тога дефинисати конкретне приједлоге и упутити их надлежним институцијама)

1.4. Размотрити могућност изједначавања цијена студентског смјештаја и висине школарина на оба универзитета, односно свести на ниво цијена у Бањој Луци
(Захтјев упутити универзитетима и ресорном министарству)

1.5. Кредитном линијом стимулисати студенте на веће залагање и бољи успјех у студију на начин да се смањује кредитна обавеза пропорционално постигнутом успјеху на студију.
(Захтјев упутити Влади РС и ресорном министарству)

2. Квалитет наставе

2.1. Дефинисати стратегију побољшања квалитета наставе на свим високошколским установама и побољшања рејтинга високошколских установа у РС
(Захтјев упутити ресорном министарству и универзитетима; захтјевати да свака високошколска установа донесе оперативни план реализације стратегије и да буде обезбијеђен мониторинг реализације краткорочних и дугорочних циљева)

2.2. Отворити питање квалитета наставе на приватним факултетима и пооштрити критеријуме за сертификовање и акредитацију високошколских установа, као и обезбиједити перманентну контролу
(Захтјев упутити ресорном министарству и Влади РС)

2.3. Унаприједити практични дио наставе на високошколским установама
(савезима студената на свим факултетима биће сугерисано да подстакну ову активност на својим факултетима, да издвоје проблеме које није могуће ријешити без помоћи републичких институција и на основу тога захтјевати ангажовање надлежних институција)

2.4. Обезбиједити посебна финансијска средства (грант у буџету РС) за ангажовање врхунских професора и научних радника са престижних факултета у свијету као гостујућих професора на кључним предметима
(Захтјев упутити ресорном министарству и Влади РС)

2.5. Планирати већа финансијска средства у буџету РС за стручно усавршавање професорског кадра на основу претходно дефинисаног плана кадровских потреба, као и за финансирање научно-истраживачког рада
(Захтјев упутити ресорном министарству и Влади РС)

3. Финансирање студентских пројеката

3.1. Најмање двије трећине расположивих средстава намијенити за финансирање пројекта који доприносе стручном оспособљавању студената као што су студијске посјете високошколским установама, међународна размјена студената, издаваштво, научно-истраживачки рад и сл.
(Захтјев упутити ресорним министарствима која суфинансирају студентске пројекте)

3.2. Обезбиједити већу транспарентност код вредновања студентских пројеката уз обавезно јавно објављивање кратког садржаја, оправданости пројекта, циљева и буџета пројекта на интернет страници надлежног министарства
(Захтјев упутити ресорним министарствима која суфинансирају пројекте)

4. Корупција и непотизам

Студенти могу да разумију економске проблеме и да за ту врсту проблема имају разумијевање, али не могу да буду равнодушни на неправду. У вези с тим, а с циљем изградње праведнијег и хуманијег друштва, залажемо се за сљедеће:

4.1. Да буде донесен закон о спречавању непотизма са јасно дефинисаним санкцијама према носиоцима таквих појава.
(Захтјев упутити предсједнику РС и предсједници Владе РС)

4.2. Да на сваком факултету буде донесен акциони план борбе против корупције и да се извјештаји о његовом спровођењу обавезно достављају савезима студената на разматрање.
(захтјев упутити универзитетима и ресорном министарству, а савезима студената сугерисати да подстичу реализацију ове активности на својим факултетима)

Унија студената ће се залагати да код реализације ових активности буде постигнута потпуна усаглашеност и координација, како унутар уније, тако и са надлежним институцијама.

За реализацију ових активности Унија ће се користити свим демократским методима у оквиру закона.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *