Скоро хиљаду стипендија за студенте у Српској

Министарство просвјете и културе Републике Српске објавило је 22.02.2018. прелиминарну ранг-листу стипендиста, према којој ће бити додијељене 984 стипендије студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској.

четвртак, 22 фебруара, 2018 / 15:29

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се успјешним студентима првог, другог и трећег циклуса студија додијели 720 стипендијa.

Студентима на високошколским установама које се финансирају из биџета додијељено је 595 стипендија на првом циклусу студија, 70 стипендија на другом циклусу и 13 стипендија на трећем циклусу студија. Студентима на високошколским установама које се не финансирају из буџета, додијељене су 42 стипендије на првом циклусу студија.

Комисија за додјелу стипендија предложила је да се осталим студентима првог циклуса студија додијели 236 стипендија, студентима са пребивалиштем у изразито неразвијеним општинама Републике Српске првог циклуса студија 19 стипендија и студентима са инвалидитетом првог, другог и трећег циклуса студија, који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица, девет стипендија. Раду Комисије за додјелу стипендија присуствовао је и представник студената.

Стипендија износи 2000 марака по студенту и исплаћује се у 10 мјесечних рата.

Приговор на прелиминарну ранг-листу стипендиста студенти могу доставити у року од осам дана од дана објављивања тј. до 2. марта ове године.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства просвјете и културе и испуњавају услове конкурса а додијељена им је стипендија из другог јавног извора стипендирања, имају могућност да се опредијеле за једну стипендију у року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Уколико се студент одлучи за стипендију Министарства просвјете и културе, потребно је да достави увјерење, рјешење или потврду од другог извора стипендирања (општине) да се одриче те стипендије. Уколико Министарство накнадно установи да се студент није одрекао стипендије из другог јавног извора стипендирања, стипендија ће му бити обустављена.

Студенти који су конкурисали за стипендију Министарства просвјете и културе и испуњавају услове конкурса а додијељена им је стипендија Фондације „Др Милан Јелић“, изузети су из разматрања јер је износ стипендије Фондације већи.

На јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија у Републици Српској за 2018. годину пријавило се 1.559 студената. Услове конкурса нису испунила 224 студента, док је 351 студент испунио услове конкурса, али су приликом рангирања остали испод црте.

Прелиминарна ранг-листа стипендиста доступна је на порталу Владе Републике Српске (www.vladars.net) – на страници Министарства просвјете и културе.

Одјељење за информисање и информационе технологијеОставите одговор