Школа за ловце у Шумском газдинству Маглић

У Фочи је данас одржан семинар посвећен јачању знања и компетенција у области ловства, који је окупио 50 учесника.

четвртак, 8 јула, 2021 / 16:58

Семинар су организовали Шумарски факултет Универзитета у Бањалуци уз подршку Ловачког савеза Републике Српске, имајући у виду значај ловства као привредне гране која представља незаобилазан сегмент у одрживом управљању природним ресурсима.

Да би се област ловства перципирала као, између осталог, и научна област која почива на принципима уважавања науке, струке и етике неопходна је стална едукација којом би се анализирали кључни проблеми у области ловства и јачали капацитети заинтересованих страна усмјерени ка будућем планском и одрживом газдовању ловном привредом, речено је на семинару.

Декан Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци Маријана Каповић Соломун рекла је Срни да је данашњем семинару у Шумском газдинству "Маглић" присуствовало 50 учесника, те да је разговарано о ловачкој етици и намјери Ловачког савеза Српске да се она поштује.

Директор Шумског газдинства "Маглић" Фоча Споменко Стојановић нагласио је да је семинар побудио велико интересовање, да је био веома користан, те је изразио очекивање да ће имати велике ефекте.