Сједница Вишковићеве владе 56. пут: 40 година стажа за минимум 403,71 КМ

Износи најниже пензије од 1. јануара 2020. године: до 15 година пензијског стажа – 201,82 КМ; за 15 година пензијског стажа и више а мање од 20 година – 242,21 КМ;
за 20 година пензијског стажа и више а мање од 30 година – 282,57 КМ; за 30 година пензијског стажа и више а мање од 40 година – 322,97 КМ;
за 40 година пензијског стажа и више – 403,71 КМ.

четвртак, 30 јануара, 2020 / 22:31

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 56. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о инспекцијама Републике Српске.

Овим законом уређује се обављање инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења, права и обавезе инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, извршења рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору, поступак посебне и унутрашњe контролe, прекршајна одговорност и друга питања значајна за обављање инспекцијског надзора у складу са важећим прописима Републике Српске.

У односу на важећи Закон о инспекцијама у Републици Српској, уведена је нова категорија инспектора – инспектор посебне и унутрашње контроле, а све у циљу подизања квалитета рада инспектора, елиминисања незаконитог, неправилног и непрофесионалног рада, поштовања правила вођења поступка, уједначавања поступања кроз унапређење интерних поступака, стицање повјерења грађана и правних лица у рад инспекција.

Са намјером да се избјегне дуплирање, односно преклапање инспекцијских контрола предложено је усклађивање планова рада републичких инспектора и инспектора који послове инспекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне самоуправе, ради унапређења координације рада инспекција и дјелотворности инспекцијског надзора и праћење њихове реализације. Kако би се и кроз инспекцијски надзор допринијело расту привреде и конкурентности у области пословног окружења, предложена су нова овлашћења којима се појачава превентивно дјеловање Инспектората, а које се огледа у пружању савјетодавне помоћи субјектима надзора.

Влада Републике Српске донијела Одлуку о одређивању износа најниже пензије од 1. јануара 2020. године.

Правни основ за доношење Одлуке о одређивању износа најниже пензије садржан је у члану 85. став 4. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим је прописано да Влада Републике Српске доноси акт о одређивању износа најниже пензије.

На основу података Републичког завода за статистику, Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је утврдио да се пензије остварене до 31. децембра 2019. године усклађују од 1. јануара 2020. године тако да се повећавају за 3,11%.

Износи најниже пензије од 1. јануара 2020. године, одређени су тако што су износи најниже пензије за децембар 2019. године, повећани за наведени проценат усклађивања пензија.

Основни разлог за доношење ове одлуке је чињеница да се наведено усклађивање пензија не би односило на највећи број корисника најниже пензије, јер би усклађена пензија и даље била нижа од важећег износа најниже пензије. Поред тога, циљ доношења ове одлуке је побољшање материјалног положаја најугроженије категорије корисника пензије, односно корисника којима се исплаћује најнижа пензија.

За реализацију ове одлуке, потребна су додатна средства у износу од око 616.000 KM мјесечно, односно око 7.392.000 KM до краја 2020. године.

Износи најниже пензије од 1. јануара 2020. године:

 • до 15 година пензијског стажа – 201,82 КМ
 • за 15 година пензијског стажа и више а мање од 20 година – 242,21 КМ
 • за 20 година пензијског стажа и више а мање од 30 година – 282,57 КМ
 • за 30 година пензијског стажа и више а мање од 40 година – 322,97 КМ
 • за 40 година пензијског стажа и више – 403,71 КМ

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за реализацију Пројекта бањске рехабилитације ратних војних инвалида и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске за 2020. годину.

Пројекат бањске рехабилитације за 2020. годину предвиђа упућивање до 600 РВИ и чланова породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата у бањско-климатске здравствене установе Републике Српске и за ове намјене предвиђен је износ од 300.000,00 КМ.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите је сваке године, почев од 2005. године, организовало и проводило бањску рехабилитацију, и до сада је кроз овај вид рехабилитације прошло 8.247 корисника те је за ту намјену издвојено укупно 4.403.000,61 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење којим се одобрава уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама, који са станком осигурања за који ће бити уплаћен допринос испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2020. године.

Уплата доприноса извршиће се из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о примјени Правилника о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Влада Републике Српске сагласна је да се из Буџета Министарства управе и локалне самоуправе за 2020. годину издвоје средства у износу од 300.000,00 КМ за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.

Циљ суфинансирања пројеката јединица локалне самоуправе из ових средстава, јесте допуна њихових властитих извора финансирања пројеката, у процесу одобрених финансијских средстава код домаћих и међународних организација, домаћих и страних инвестиционих фондова који финансирају пројекте јединица локалне самоуправе.1 КОМЕНТАР

 1. Тешка срца морам признати да је ово поштена понуда режима обесправљеном народу.
  Народ је свакако несвјесна стока што помаже функционисању режима и његове грозне пљачке.
  Порука је јасна,ако мислите да има боље идите у Словенију.
  У Словенији су мангупи смислили начин да опљачкају наше људе, дал 10,50 €ура по години стажа за ове што сада одлазе и живе 24 часа у камиону.
  Надати се да ће режим изазвати неки рат, пензија + борачки додатак+продаја гласа на изборима гарантују Републику Српску као добро мјесто за старачке дане.
  Унуке за руку па у парк да виде тенк,браћу четнике испред школе и бакиначку ескадрилу.