Сјећате се нафте у Обудовцу? Буши се друга истражна бушотина

Компанија НИС наставила је развој пројекта "Обудовац" у општини Шамац, и започела бушење истражне бушотине Обудовац 03.

среда, 29 децембра, 2021 / 22:21

Циљ истражних радова је потврђивање и проналажење нових резерви нафте и гаса. Радови ће бити изведени у складу са највишим еколошким прописима и завршени током јануара 2022. године. Бушење ће извршити "Нафтагас Нафтни сервиси" НИС-a коришћењем савремене опреме и уз поштовање највиших стандарда који регулишу област безбједности на раду. Према пројекту, бушењe ће бити извршенo на дубину од 2.100 метара. Прије почетка активности представници компаније упознали су ресорно министарство, локалну самоуправу и мјештане о истражним радовима.

Почетком 2021. године НИС је у оквиру овог пројекта реализовао додатна сеизмичка 2Д истраживања на простору од 135 километара на подручју Обудовца. Овим истраживањима се мери брзина простирања сеизмичких таласа на основу којих је дефинисана позиција потенцијалних лежишта нафте и гаса.

Радове у области истраживања и производње нафте и гаса на територији Републике Српске НИС реализује преко зависног друштва "Јадран-Нафтагас" које посједује концесију за истраживање и производњу угљоводоника (сирове нафте и гаса) на целој територији Републике Српске. Основни задатак и циљ "Јадран-Нафтагаса" је да се открију комерцијалне резерве нафте и гаса како би почела комерцијална производња на територији Републике Српске.

У 2013. години обављено је бушење прве истражне бушотине "Об-2" у селу Обудовац, а годину дана касније током испитивања добијена је нафта чији је квалитет испитиван у лабораторијама Научно-технолошког центра НИС-а у Новом Саду. Утврђено је да се ради о нафти која је већ заступљена у Панонском басену и слични типови нафте се производе и у Србији. Анализом и дефинисањем параметара лежишта у току пробног рада бушотине "Об-02" од августа 2019. до краја ове године стекли су се услови за даљи развој пројекта на истражном подручју "Обудовац". НИС је обезбиједио средства за нови инвестициони циклус, а рокови радова зависиће и од услова везаних за пандемију корона вируса.