Синдикат и министарство се усагласили око повећања цијене рада у здравству

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић и предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске Миленко Гранулић потписали су данас Одлуку о утврђивању цијене рада за сва запослена лица у јавним уатсновама у области здравства Републике Српске, којом се цијена рада за запослене у области здравства од 1. октобра 2019. године повећава са 135 на 145 КМ.

понедељак, 30 септембра, 2019 / 12:06

Потписивањем ове одлуке озваничен је претходно постигнут договор о повећању цијене рада и испуњене обавезе из Закључка који је донијела Влада Републике Српске на 39. сједници одржаној 26. септембра ове године.

Истим Закључком, а по захтјеву репрезентативних синдиката, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске се обавезало да ће у сарадњи са репрезентативним синдикатом у области здравства именовати радну групу која, у року од 30 дана, треба да усагласи измјене законских прописа и колективног уговора којим се регулишу плате и накнаде у области здравства. Такође, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је задужено да до краја 2019. године припреми текст нацрта закона којим се уређује дјелатност у здравству и спроведе потребне консултације са удружењима здравствених радника и сарадника и репрезентативним синдикатима у здравству, да би, Влада Републике Српске нацрт овог закона могла упутити у редовну скупштинску процедуру у првом кварталу 2020. године.

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске остаје отворено за сарадњу са свим репрезентативним синдикатима, што је и доказало усвајањем горе наведних закључака, а све у циљу реализације заједничких интереса, односно унапређења положаја здравствених радника. Министарство рачуна на подршку репрезентативних синдиката у спровођењу мјера у оквиру стратешких и законских докумената у циљу боље и рационалније организације здравственог система. Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске изражава жаљење због чињенице да Одлуку о утврђивању цијене рада за сва запослена лица у јавним установама у области здравства Републике Српске нису потписали сви репрезентативни синдикати. То ни на који начин неће утицати на њено спровођење, јер ће повећање цијене рада добити сви радници запослени у области здравства у Републици Српској.