Санкционисање непримјерених видео клипова из школа

БАЊА ЛУКА – Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који су данас усвојили посланици Народне скупштине РС, снимање видео-клипова непримјереног садржаја у вријеме наставе и њихова даља дистрибуција третира се као тежа повреда обавеза ученика. Ова одредба није била уврштена у постојећи закон, а министар просвјете и културе РС […]

петак, 17 јула, 2009 / 17:06

БАЊА ЛУКА – Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, који су данас усвојили посланици Народне скупштине РС, снимање видео-клипова непримјереног садржаја у вријеме наставе и њихова даља дистрибуција третира се као тежа повреда обавеза ученика.

Ова одредба није била уврштена у постојећи закон, а министар просвјете и културе РС Антон Касиповић рекао је да ресорно министарство сматра да би ова мјера значајно допринијела смањењу вршњачког насиља у школама.

Касиповић је додао да је Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању предвиђена измјена члана 44 како би при приједлогу плана уписа, јавне и приватне школе у исто вријеме поднијеле и добиле сагласност од Министарства просвјете и културе на план уписа ученика у први разред.

"Предвиђено је и формирање савјетодавног вијећа у стручним школама. Формирање овог савјетодавног тијела предвиђено је као новина Оквирним законом о средњем стручном образовању и обуци у БиХ, а у састав овог тијела улазе представници локалног тржишта рада, које је у вези са образовањем одређених профила занимања", рекао је Касиповић.

Он је додао да савјетодавно вијеће помаже школи у планирању садржаја њених програма, савјетује школу о свим питањима која се тичу обуке и помаже јачању веза између школе и локалног тржишта рада, а чланови вијећа обављају ову дужност добровољно и бесплатно.

Касиповић је нагласио да се доношење закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању показало неопходним ради усаглашавања са законским одредбама Оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у БиХ чиме би се постигло квалитетније стручно образовање и активније укључивање друштвених партнера у систем средњег стручног образовања, као и усаглашавање са потребама тржишта рада.

Усвојени Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању упућен је у јавну расправу.

У току расправе о овом нацрту закона посланик ПДП Диана Чекић нагласила је да би снимање видео-клипова у вријеме наставе требало санкционисати, без обзира на садржај снимка.

"Овим нацртом закона дата је законска могућност локалним заједницама да утиче на уписну политику. Свјесни смо да приликом уписа са једне стране имамо жеље ученика а са друге потребе тржишта рада", рекла је Чекићева.

Посланици Народне скупштине РС усвојили су и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавним путевима.

У Народној скупштини РС у току је расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у осигурању.