Само су поскупљења извјесна

У Републици Српској дјелује 10 удружења за заштиту потрошача, од чега је њих девет испунило услове за регистар, који води Министарство трговине и туризма Републике Српске, Канцеларији за заштиту потрошача. На нивоу БиХ у овој области дјелују Омбудсман за заштиту потрошача са сједиштем у Мостару као и Савјет потрошача БиХ. На наша питања о поскупљењима […]

понедељак, 27 децембра, 2010 / 12:50

У Републици Српској дјелује 10 удружења за заштиту потрошача, од чега је њих девет испунило услове за регистар, који води Министарство трговине и туризма Републике Српске, Канцеларији за заштиту потрошача.

На нивоу БиХ у овој области дјелују Омбудсман за заштиту потрошача са сједиштем у Мостару као и Савјет потрошача БиХ.
На наша питања о поскупљењима и најави истих одговорио је Момчило Бојиновић из Удружења грађана "Плава сфера", једног oд поменутих десет удружења у РС.
Шта могу да ураде удружења потрошача и како да утичу на оне који одређују цијене?
Удружења потрошача немају директне ингеренције у пољу контроле и формирања цијена. У свијету не постоји Влада нити удружење потрошача које има право да натјера неки приватни правни субјект да послује негативно нити да му одређује цијене.
Превасходна задаћа УП јесте да промовише права потрошача, ради на информисању и едукацији потрошача као и да рјешава индивидуалне потрошачке приговоре. Утицај УП у домену формирања цијена се своди на медијске иступе и евентуалне сугестије за корекције појединачних цијена као резултат наше интервенције по приговору потрошача.
Да ли је оправдано поскупљење пекарских призвода?
Реагујући на податак да би од 1. јануара 2011. године на овчије, козије, телеће и јунеће месо, те одређене врсте млијечних производа, као и поврћа и воћа, требало да буде укинута или смањена царинска стопа, пољопривредници из БиХ позивају ресорна министарства да спасу пољопривреду у БиХ и да предузму мјере да њихови производи не оду бесцијење
Гледајући из преспективе произвођача и узимајући у обзир повећање цијена горива, брашна и енергената, вјероватно јесте. Са друге стране потрошачи се имају право питати да ли је оправдано повећање у датим процентима и да ли је иза сцене у питању очување екстра профита пекарске индустрије. Пекарски производи спадају у основне животне намиринце са екстремно нееластичном тражњом тако да свако повећање цијена за потрошаче садржи елементе уцјене. Посебно ће тешко бити погођене најсиромашније категорије и пензионери којима пекарски производи представљају значајну ставку у буџету.
Обзиром да је 2010. година родом била доста сиромашна због поплава, а како је БиХ тржиште орјентисано ка увозу пшенице, неминовна су поскупљења у свим секторима па и у пекарском. Имајући у виду да између пекара постоји конкурантност, и према пракси из ранијих година, потрошачи могу очекивати да неки перкати неће драстично повећати своје цијене. Све у свему драстично повећање цијене хљеба није реално ако се правда само растом цијена брашна.
Шта мислите о честој промјени цијене нафте и нафтих деривата?
Поскупљење горива су уско повезани са стањем на глобалном тржишту нафте, растом цијена рафинеријских услуга и снагом долара. Као и много пута до сада произвођачи и снабдјевачи су реаговали и повећали цијене одржали своје профине стопе те тај пораст у потпуности пренијели на потрошача. Како се то дешавало у најнеповољнијем могућем тренутку ,као епилог приче имали смо ново смањење потрошње ових енергената а и свих производа уопште јер се криза временом прелијевала и на друге скеторе.
Бањолучка Топлана је најавила поскупљење гријања од Нове године. Да ли је то оправдано?
У Бањој Луци поскупљње гријања за читавих 22% ће бити велики проблем за потрошаче слабије имовинске моћи. Како се ова цијена није мијењала дужи низ година, једним дијелом се може рећи да је оправдана, али то повећање цијене неће довести до боњег квалитета гријања у граду. Судећи према приговорима упућених Плавој сфери нпр. за стан од 50 м2 и већи бити јефтиније користити неке друге енергенте за загријавање а не услуге Топлане. Имајући у виду да квалитет услуга у брдским подручјума Бање Луке није акдекватан цијени, те да се услуга не испоручује 24 сата дневно, могуће је очекивати да се доста потрошача одлучи да откаже ову услугу, која се плаћа паушално а не по потрошњи што је противно Закону о заштити потрошача.
У 2006. години у РС су постојала четири удружења, а данас их има десет . Поред тога буџетска издвајања за рад ових удружења повећана су са 45.000 на 100.000 КМ.
Важно је напоменути да Топлана не дозвољава потрошачу да потпише уговор о испоруци енергије и тако крши Закон о заштити потрошача. Такође ранијих година су одбијали искључити потрошача са мреже јер се потрошач жалио на неиспоручење услуге и редовно добијање рачуна који није направио. Како су ти потрошачи сад предмет судског спора не својом кривицом, локалне власти ће у наредном периоду како су преузели права тако исто перузети и обавезе по питању исправке неправеде кршења права потрошача, а што је тежак и дуг процес.
Шта може да уради Влада РС?
На жалост мање него што се од ње очекује. Чврста регулација цијена је ствар прошлости и дугорочно није рјешење. Међутим ,могуће је дјеловати у правцима контроле монополског понашања, некоректних договора и удруживања појединих интересних група, појачаног давања најугроженијим категоријама, контроле увоза и заштите домаће производње. Када су у питању јавне услуге локалне власти, обизром да су власници јавних предузећа, морају у наредном периоду тежити ка поштовању потрошачких права и подизању квалитета услуга ових предузећа. Како се ово директно одражава на квалитет живота у граду, све ће више грађана јавне услуге узети у обзир као "мјеру вриједности" на наредним локалним изборима.


Оставите одговор