РС емитује 21,1 милион КМ обвезница за измирење ратне штете

Република Српска емитоваће 22. новембра обвезнице за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у вриједности од 21,1 милион КМ.

петак, 11 новембра, 2016 / 09:02

Једанаестом емисијом обвезница ратне материјалне и нематеријалне штете обухваћена је 2.881 особа, којима ће у року од 15 до 20 дана од дана емисије, Централни регистар хартија од вриједности Бања Лука, доставити изводе о власништву над хартијама од вриједности.

У претходних десет емисија обвезница за измирење потраживања по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године, Република Српска је емитовала укупно 374,8 милиона КМ.

Обвезнице ратне материјалне и нематеријалне штете су дугорочне, са каматним приносом и неограничено су преносиве.

Рок доспијећа је 13 година од дана емисије. Период одгоде исплате главнице је три године, урачунат у рок отплате и каматна стопа је фиксна, 1,5 одсто годишње.

Процјењене обавезе Републике Српске за ратну штету износе 600 милиона КМ.

"Од евидентираних 588,1 милион КМ по основу судских одлука и вансудских поравнања до сада је, са посљедњом емисијом, у обвезницама измирено 67,32 одсто, док је у готовини измирено 4,28 одсто", саопштено је из Министарства финансија РС.Оставите одговор