Република Српска и Покрајина Војводина – специјално и паралелно управљање отпадом (провјерите јесу ли портпароли то добро превели у загради)

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, заједно са Републичком управом за инспекцијске послове РС и Институтом за заштиту и екологију, учестоваће у реализацији пројекта "Унапређење капацитета јавних служби за управљање отпадом у прекограничном региону" ("Upgrading of the waste management public service capacities in cross border region).

среда, 14 априла, 2021 / 14:19

Све се дешава у оквиру Интерег – ИПА програма прекограничне сарадње Србија – БиХ 2014-2020, чији је главни корисник  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине из Новог Сада.  

Пројекат се реализује с циљем унапређења одрживог планирања заштите животне средине, унапређења капацитета у овој области, са акцентом на управљање чврстим отпадом и управљање отпадним водама.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић је истакла да се од пројекта, између осталог очекује, унапређење рада инспекције и већа ефикасност јавних услуга у области управљања чврстим отпадом и управљања отпадним водама кроз заједничке иницијативе и праксе са обје стране границе. 

Она каже да ће се пројекат реализовати кроз четири компоненте, а Министарство за просторно уређење грађевинарство и еколгоију Републике Српске је носилац компоненте која се односи на унапређење капацитета из области заштите животне средине. Ова компонента обухватиће анализу постојећег законодавста из области заштите животне средине, креирање базе података из области заштите животне средине, првенствено базе података о отпаду и отпадним водама. У оквиру ове компоненте биће организовани експертски семинари, округли столови и радионице који ће се одржавати у Сремској Митровици и Бијељини.

Једна од битних компоненти пројекта се односи на јачање јавне свијести и медијске кампање, те промовисање отвореног приступа информацијама о животној средини.

На састанку који је одржан у Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију и на ком су учествовали представници свих партнера, поред представљања пројекта са свим његовим пројектним активностима, дефинисане су и уговорне обавезе, дефинисан је план активности, план коминикације и видљивости пројекта.

Укупна вриједност пројекта 516,938.13 евра, од чега ЕУ финансира 439,345.71 евра (85%), а остатак се односи на учешће партнера у пројекту.

Реализација пројекта је почела 5. априла 2021. и трајаће 18 мјесеци.