Репрограм обавеза према Министраству пољопривреде

Влада Републике Српске донијела је одлуку о репрограмирању обавеза које имају правна и физичка лица према Министарству пољоприведе, шумарства и водопривреде, укључујући и обавезе које су раније „репрограмиране“ по одлуци Владе Републике Српске. Под обавезама које имају правна лица према Министарству, а која су предмет репрограма, подразумијевају се обавезе са стањем на дан 31. децембар […]

понедељак, март 14, 2011 / 13:26

Влада Републике Српске донијела је одлуку о репрограмирању обавеза које имају правна и физичка лица према Министарству пољоприведе, шумарства и водопривреде, укључујући и обавезе које су раније „репрограмиране“ по одлуци Владе Републике Српске.

Под обавезама које имају правна лица према Министарству, а која су предмет репрограма, подразумијевају се обавезе са стањем на дан 31. децембар 2010. године, као и обавезе, по основу правоснажних судских пресуда, које имају правна и физичка лица. Ријеч је о обавезама по основу:

– кредита датих из донације Владе Холандије за стеоне јунице у износу од 1.051.886 КМ;
– кредита датих из донације Владе Словеније за пољопривредну механизацију у износу од 46.509 КМ;
– кредита датих из средстава Владе Јапана за пољопривредну механизацију у износу од 2.515.999 КМ.

Репрограмирање обавеза правним лицима Министарство може да одобри на период
до четири године, односно не више од 48 једнаких мјесечних рата, рачунајући од дана почетка отплате, са могућношћу грејс периода највише до једне године. Репрограмирање обавеза физичким лицима Министарство може да одобри на период до 31.12.2011 године.

 Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *