Противкоронски штаб одлучио: Нема окупљања, нема кафана, нема фитнеса – има велнеса

Свашта се забрањује и ограничава до краја марта 2020. године у Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације, али најзанимљивије је да вирус корона није довољно написати овако, већ му морате дописати и шифру на латиници.

среда, 18 марта, 2020 / 17:56

Ово је, дакако, сервисна информација и бави се сузбијањем нове врсте грипа, али писци саопштења из неког разлога, без обзира што сви већ добро знамо шта је корона вирус, иза сваког помињања истог, морају написати (COVID-19) у загради. Ето да то ураде једном, на почетку, човјек би и схватио, али, примјетићете уз разне забране, то се понавља до самог краја.

Док се боди – билдинг, спа и фитнес центри могу написати српским писмом како је и ред, велнес из неког разлога (можда несигурности у изговор) мора да се остави у енглеском оригиналу и под наводницима. Само ће КОВИД-19 знати зашто…

У овим мјерама државе се испоставља да за заштиту српског писма нема воље, а не могућности. Када се може, за одбрану од невидљивог непријатеља димензија за електронски микроскоп, забранити готово све могуће активности уз сарадњу становништва; онда шта би тек једна озбиљна наредба и лични примјер руководећих урадила по питању српског писма.

Ево и закључака:

Свети Велнес Латиничник

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.

1.    Овим закључком прописују се ванредне мјере у циљу превенције ширења вируса корона „SARS-CoV-2“ и „COVID-19“ болести на територији Републике Српске.

2.    У циљу провођења ванредних мјера из тачке 1. овог закључка за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

a)    До 30.марта 2020. године у Републици Српској забрањује/у се:

–  сва јавна окупљања,

–  рад угоститељским објектима свих категорија,

–  рад трговинама, осим субјеката из подтачке б) овог закључка,

–  рад свадбеним салонима,

–  рад фитнес центрима (фитнес, боди – билдинг клубовима и случним облицима организовања),

–  рад базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу хотелског смјештаја,

–  рад дјечијим играоницама,

–  рад пијацама,

–  рад приватним стоматолошким амбулантама,

–  рад приређивача игара на срећу,

–  рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија.

б) Ограничава се рад:

–  у трговачким центрима од 7:00 до 18:00 часова, гдје могу радити само трговине прехране/робе широке потрошње, апотеке и пољоприврене апотеке ако се налазe у тржном центру,

–    трговине прехране/робе широке потрошње, трговине сточне хране и трговине на велико од 7:00 до 18:00 часова,

–    трговинским објектима врсте драгстор и субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа) од 7:00 до 22:00 часова,

Рад у наведеним субјектима у овој подтачки овог закључка организовати уз предузимање сљедећих мјера:

–    ограничавање броја људи који истовремено могу бити у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

–  испред благајни означити и организовати размак између купаца од најмање 1 м,

–  у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,

–  јавне кухиње – дозвољен рад преко шалтера, без услуживања/послуживања у објектима,

–    достава животних намирница је дозвољена од 07:00 до 18:00 часова за оне субјекте који су регистровани за обављање те дјелатности уз максималне мјере хигијене и сигурности које ће контролисати контролни органи,

–    хотели, мотели и хостели – могу пружати услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и пића само за госте хотела, мотела и хостела,

–    бензинске пумпе и плинске пумпне станице, без ограничења када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина, са ограничењем за дио бензинске пумпе у којем је смјештен продајни објеката од 07:00 до 18:00 часова,

–    апотеке и пољопривредне апотеке – без промјене радног времена, уз предузимање сљедећих мјера:

–    ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у истом продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,

–  испред благајни означити и организовати размак између купаца од најамање 1 м,

–  у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објеката и мјере дезинфекције и појачане хигијене,

в)     Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлаштења дужни су организовати свој рад како слиједи:

–  у свим организационим јединицама републичких органа управе и органа јединица локалне самоуправе и осталих субјеката који врше јавна овлаштења организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће или рад код куће,

–  на улазу у све службене просторије органа из ове тачке које пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама органа и прављење дужих редова у затвореном простору,

–    одржавати растојање између грађана у затвореним просторима управе од најмање 1 м уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене,

г)     Дом здравља ће реорганизовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног Министарства при чему ће се:

–    организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,

–    приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,

–    организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,

–    пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

3.    Инспекцијски надзор над спровођењем овог закључка спроводи Републичка управa за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.

4.    Јединице локалне самуправе су дужне да своје акте усагласе са овим Закључком, те да у складу са епидемиолошком ситуацијом на својој територији, донесу и рестриктивније мјере у односу на мјере донесене овим актом.

5.    Републички органи управе и органи јединица локалне самоуправе, те правна лица која врше јавна овлаштења дужна су у случају доношења аката или измјена у начину рада без одлагања доставити извјештај о истом Стручно – оперативном тиму формираном за потребе Републичког штаба за ванредне ситуације.

6.    Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите  у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20), Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20), Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године, Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године, Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20) примјењују се и након ступања на снагу овог Закључка.

7.    Овај закључак ступа на снагу даном доношења.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *