Проширене надлежности Агенције за мирно рјешавање радних спорова

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о мирном рјешавању радних спорова Републике Српске проширене су надлежности Агенције за мирно рјешавање радних спорова по питању индивидуалног радног спора, конкретније све могућности престанка радног односа у односу на досадашњу надлежност везану само на отказ уговора о раду, изјавио је данас Срни директор Агенције Борислав Радић. Он […]

понедељак, 25 јула, 2011 / 16:56

Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о мирном рјешавању радних спорова Републике Српске проширене су надлежности Агенције за мирно рјешавање радних спорова по питању индивидуалног радног спора, конкретније све могућности престанка радног односа у односу на досадашњу надлежност везану само на отказ уговора о раду, изјавио је данас Срни директор Агенције Борислав Радић.

Он је појаснио да ту спадају и сва питања везана за престанак радног односа као што су отпремнине и друга права која припадају лицу којем престаје радни однос.

Радић је навео да се проширују надлежности Агенције по питању колективних радних спорова којима се, осим колективног уговора, проширују и да друга општа акта које доноси послодавац, првенствено правилник о раду као обавеза сваког послодавца који запошљава 15 или више радника.

Према његовим ријечима, измјенама се одређује и извршност одлука које се доносе у поступку мирног рјешавања радних спорова.

Радић је навео да се измјенама и допунама третирају и питања састава Управног одбора Агенције којим се прецизира да се преставници репрезентативних социјалних партнера, Савез синдиката РС и Унија удружења послодаваца, морају бити заступљени на адекватан начин.

Он је додао да су кроз нацрт измјена и допуне постојећег закона, које је усвојила Народна скупштина РС на посљедњем засиједању, дограђена поједина рјешења и преизније и јасније формулисани поједини изрази који се користе у закону у циљу боље помоћи радницима и послодавцима.

Радић је навео да је Агенција у првом полугодишту ове године запримила 115 индивидуалних и колективних захтјева за мирним рјешавањем радних спорова, поступила у 82 таква спора, гдје је у више од 50 индивидуалних спорова дошло до споразума.

Према њерговим рјечима, Агенција, која је почела радом отприлике прије годину дана, у 2010. години је имала 73 запримљена захтјева за мирним рјешавањем радних спорова, од тога је у преко 20 случајева дошло до закључења споразума.

"Поступци и за раднике и послодавце су бесплатни,а агенција такође врши и авјетодавну улогу и за послодавце и раднике, тако да све више и радника и послодаваца,прије покретања мирног рјешавања спора, траже савјет, односно консултују се и са миритељима и арбитрима без којих ова институција не би могла радити свој посао", нагласио је Радић.