Приједор случајеве води интегрисано: Подизање нивоа социјалне заштите и инклузије

У Приједору је данас потписан Протокол о сарадњи локалних институција и организација с циљем јачања социјалне заштите и инклузије на локалном нивоу увођењем модела интегрисаног вођења случаја. Протокол су са градоначелником Приједора потписале локалне институције и организације : Центар за социјални рад, Завод за запошљавање , филијала Приједор, Машинска школа, Подручна привредна комора Бања Лука-канцеларија Приједор Развојна агенција Града Приједора "ПРЕДА” и Удружење грађана "Хлеб живота”.

понедељак, 8 августа, 2022 / 14:09

Протокол су са градоначелником Приједора потписале локалне институције и организације: Центар за социјални рад, Завод за запошљавање, филијала Приједор, Машинска школа, Подручна привредна комора Бања Лука-канцеларија Приједор Развојна агенција Града Приједора "ПРЕДА”  и Удружење грађана  "Хлеб живота”.

Наиме, још у септембру 2021.године градоначелник Приједора је формирао Радну групу за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса Ковид 19. Радна група је на основу детаљних истраживања израдила документ: "Анализа стања и мапирање иницијатива друштвеног предузетништва на подручју Града Приједора са посебним освртом на могућност запошљавања рањивих група корисника социјалне заштите”.

Радна група за умањење економских и социјалних посљедица пандемије вируса Ковид 19 је дефинисала приоритетне рањиве групе корисника социјалне заштите који имају радну способност, а истовремено су најудаљенији од тржишта рада.

Како би се унаприједила досадашња сарадња локалних институција и организација у циљу повећања запослености корисника социјалне заштите из дефинисаних рањивих група и смањења зависности од социјалних давања потписан је Протокол.

Овим Протоколом успоставља се сарадња између локалних институција на подручју града Приједора у области интегрисаног вођења случаја с циљем радне активације и интеграције на тржиште рада дефинисаних приоритетних рањивих група корисника социјалне заштите и смањења њихове зависности од социјалних давања. Протоколом се осигурава благовремено и ефикасно пружање услуга и остваривања права корисника кроз мултисекторски приступ у раду, уз поштовање принципа законитости, транспарентности, партнерства, једнакоправности и равноправности полова, одговорности, ефикасности, економичности и професионалне стручности.