Повећава се обим дознака које дијаспора шаље према БиХ

Према подацима Централне банке Босне и Херцеговине (ЦБ БиХ), укупни текући трансфери (персонални и остали трансфери) из иностранства у 2019. години износили су 4,29 милијарди КМ.

петак, 12 јуна, 2020 / 10:32

Од тог износа, 2,95 милијарди КМ отпада на персоналне трансфере (новчане дознаке из иностранства), а на остале текуће трансфере, у које спадају и пензије из иностранства, 1,34 милијарде КМ, казали у ЦБ БиХ.

Износ персоналних трансфера повећан је у прошлој години за 9,66 посто у односу на крај 2018. године када су ови трансфери износили 2,69 милијарди КМ.

Из иностранства је у БиХ, што се тиче новчаних дознака, 2015. године стигло 2,37 милијарди КМ, 2016. године 2,43 милијарде КМ, а 2017. године 2,64 милијарде КМ.

"Из ових података је очито да постоји тренд континуираног повећања обима дознака које бх. дијаспора шаље према БиХ”, казали су у Централној банци БиХ, додајући да не располажу подацима из којих земаља долази највише личних дознака.

Према посљедњим објављеним подацима Агенције за статистику БиХ, БДП за 2019. годину је 35,026 милијарди КМ.

"Уколико то упоредимо с укупним трансферима из иностранства добијамо да је удио укупних трансфера из иностранства 12,24 посто БДП-а. Ако посматрамо само новчане дознаке из иностранства, њихов удио је 8,42 посто у БДП-у”, наводе из ЦБ БиХ.

Аналитичари се слажу да дознаке дијаспоре "поправљају социјалну слику”, те доприносе очувању стабилности домаће економије. Процјењују да дознаке из иностранства од дијапоре највише стижу из земаља западне Европе, односно Њемачке, затим Скандинавије, Сјеверне Америке и нешто мање из Аустралије.