Потписан Протокол о поступању и сарадњи у случају просјачења дјеце на подручју града Приједора

У Градској управи Приједор данас је потписан Протокол о поступању и сарадњи у случају просјачења дјеце на подручју града Приједора, а потписали су га, поред градоначелника Приједора, представници институција, установа, организација и удружења који обављају послове од значаја за заштиту дјеце затечене у просјачењу.

четвртак, 11 августа, 2022 / 15:05

Протокол о поступању и сарадњи органа, установа и организација у граду Приједору са дјецом затеченом у просјачењу на подручју града Приједора је документ, који пружа смјернице за дјеловање свим субјектима који се баве дјецом, али и породицом како би заједничким дјеловањем могли да предузимају радње и мјере на заштити и збрињавању дјеце затечене у просјачењу, у складу са гарантованим правима дјетета.

Протокол се односи на поступање свих институција, установа, организација, удружења, НВО-а, медија и службених лица и других стручњака који обављају послове од значаја за заштиту дјеце затечене у просјачењу (полиција, центри за социјални рад, комунална полиција, градска управа, удружења, друге установе и пружаоци услуга социјалне заштите, здравствене установе, васпитно образовне установе, организације и др.).

Протокол је заснован на обавезама из члана 19. Конвенције о правима дјетета (у даљем тексту: Конвенција) који обавезује државе чланице да предузму све одговарајуће законске, административне, социјалне и образовне мјере за заштиту дјетета од свих облика физичког или менталног насиља, повређивања или злостављања, запостављања или немарног поступања, малтретирања или експлоатације, укључујући сексуално злостављање, док је под бригом родитеља, законских заступника или било које друге особе која се брине о дјетету, члана 32. којим штити право дјетета од економског искориштавања и од обављања било ког посла који би могао да буде опасан или би ометао школовање дјетета или би био штетан по здравље дјетета, те члана 39. Конвенције којим је предвиђена обавеза државе да обезбједи мјере за физички и психички опоравак дјетета – жртве насиља и његову реинтеграцију.

Протокол је сачињен тако да поштује и основне принципе произашле из закона, подзаконских аката и стратешких докумената који се односе на свеобухватну заштиту дјеце.Потписници Протокола су градоначелник Града Приједора, начелник Полицијске управе Приједор директори и представници локалних нституција и удружења: Јавна здравствена установа Болница "Др Младен Стојановић", Јавна здравствена установа "Дом здравља", Јавна установа Центар за социјални рад, Активи директора основних и средњих школа, Удружење Рома и Удружење грађана "Нада".Оставите одговор