Потписан колективни трогодишњи уговор за запослене у социјалној заштити

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић и предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске Миленко Гранулић потписали су данас Посебни колективни уговор за запослене из области социјалне заштите Републике Српске на период од три године.

понедељак, 14 маја, 2018 / 12:58

Ово је први Посебни колективни уговор за запослене у области социјалне заштите којим се социјална заштита препознаје као самостална дјелатност и којим се уређују права и обавезе запослених у тој области. Приликом његове израде водило се рачуна о уклађености са колективним уговорима на нивоу локалних заједница које су оснивачи већине установа социјалне заштите.

Министар Драган Богданић изразио је задовољство потписаним уговором нагласивши да тиме запослени у социјалној заштити по први пут добијају равноправан статус у односу на запослене у сродним дјелатностима. "Ова професија заснива се на хуманим принципима поштовања људских права и достојанства сваког појединца, а рад са посебно осјетљивим категоријама захтијева и лични приступ, који мора бити адекватно вреднован у друштву", поручио је министар Богданић.

Предсједник Синдиката здравства и социјалне заштите Републике Српске Миленко Гранулић нагласио је да било неопходно да се радницима у социјалној заштити прецизније регулишу права и обавезе.

"Очекујемо да ће у року од мјесец дана бити потписани и појединачни уговори са послодавцима", поручио је Гранулић.

У току преговора око израде Посебног колективног уговора за запослене из области социјалне заштите Републике Српске обављене су консултације са Савезом општина и градова Републике Српске. У области социјалне заштите (у центрима за социјални рад, службама социјалне заштите и установама социјалне заштите чији је оснивач Република) ради око 1.150 радника.