Покренута процедура за избор директора Агенције за банкарство РС

У Службеном гласнику РС данас су објављене сагласности Владе РС за расписивање конкурса за директора и замјеника директора Агенције за банкарство РС те предсједника и два члана Управног одбора Агенције за осигурање РС. Дефинисани су и критеријуми на основу којих ће они бити бирани.

среда, 2 новембра, 2016 / 20:34

У Службеном гласнику РС данас су објављене сагласности Владе РС за расписивање конкурса за директора и замјеника директора Агенције за банкарство РС те предсједника и два члана Управног одбора Агенције за осигурање РС. Дефинисани су и критеријуми на основу којих ће они бити бирани.

Међу посебним условима које ће кандидати за директора и замјеника директора Агенције за банкарство РС морати да испуњавају су економски или правни факултет, најмање пет година радног искуства у банкарству и финансијама, доказани резултати и успјех у обављању ранијих руководних функција, као и да немају приватни (финансијски) интерес у банкама, микрокредитним организацијама, даваоцима лизинга и штедно-кредитним организацијама.

Од кандидата се тражи и посједовање руководних и организационих способности, посједовање високих моралних особина за вршење повјерених дужности, као и стечен висок углед финансијског и банкарског стручњака.

Директора и замјеника директора Агенције на основу спроведеног јавног конкурса, на приједлог Владе РС, именује Народна скупштина РС на период од пет година.

Директор Агенције за банкарство РС до сада је била Славица Ињац која је крајем марта ухапшена ухапшена са још девет лица због сумње да су оштетили Бобар банку и банкарски сектор БиХ за око 123 милиона КМ. Од тада Агенцијом управља њен замјник Драган Сердар коме је у октобру истекао мандат.

Нови конкурс за чланова УО Агенције за осигурање

Иако су ове одлуке о давању сагласности на расписивање конкурса донесене на сједници Владе РС још 20. октобра, тек данас су објављене у Службеном гласнику, а на снагу ступају осмог дана од дана објављивања.

На истој сједници дефинисани су и критеријуми за избор и именовање предсједника Управног одбора и два члана УО Агенције за осигурање РС.

Од посебних услова кандидати морају да имају универзитетско образовање, стручно искуство у области осигурања или финансија, да познају садржај и начина рада УО.

Предсједника и чланове УО након конкурса, на приједлог Владе РС, именује Народна скупштина РС, на пет година, уз могућност поновног избора.

Влада је истовремено ставила ван снаге одлуку о отврђивању критеријума за избор и именовање предсједника УО и једног члана УО Агенције коју је донијела у октобру прошле године.

Министарство финансија је у новембру прошле године расписало конкурс за избор предсједника и једног члана Управног одбора Агенције. Мјесто предсједника је остало упражњено након смрти Бранке Бодроже, а Борису Дмитрашиновићу директору „Гласа Српске“ петогодишњи мандат је истекао у септембру 2014. године.

Међутим, након спроведеног конкурса, предсједник Подручне привредне коморе Бањалука Горан Рачић, канидат којег је предложила Влада РС за предсједника УО, није добио довољан броја гласова посланика, као ни Ранко Мијић који је био кандидат за члана УО.

У међувремену је УО Агенције остао без још једног члана након што је Срђан Шупут половином ове године именован за директора Wиенер осигурања Бањалука и морао је да напусти Агенцију.