Писмо градоначелника Бијељине локалном водоводу, као предсједник скупштине акционара

Поводом тешке ситуације и опасности да грађани остану без снабдијевања хигијенски исправном водом за пиће, али и угрожености да радници Акционарског друштва "Водовод и канализација" Бијељина остану без личних примања, градоначелник Љубиша Петровић је министру финансија Републике Српске упутио отворено писмо у којем се истиче:

среда, март 2, 2022 / 13:05

Поштована госпођо Видовић,
 
Обраћамо Вам се како бисмо Вам предочили тешко стање у којем се нашло Акционарско друштво "Водовод и канализација" Бијељина и замолили Вас за разумијевање и подршку да једно од кључних комуналних предузећа у Граду Бијељина превазиђе ове проблеме.
 
Од 25. фебруара 2022. године рачун АД "Водовод и канализација" блокиран је од стране Пореске управе на укупан износ од 574.379,54 конвертибилних марака (прије тога, рачун је у фебруару био блокиран у неколико наврата на укупан износ од 342.591,48 КМ, што је у цјелини измирено). Дакле, укупан износ блокада по Рјешењима о принудној наплати Пореске управе од 9. фебруара до данас износи 916.971,02 КМ.
 
Од ступања на дужност новог руководства АД "Водовод и канализација", предузет је низ мјера штедње и консолидације пословања, а 25. јануара 2022. године Скупштина акционара је донијела Одлуку о кредитном задужењу од 3,8 милиона КМ, за шта би гаранцију требало да обезбиједи Град Бијељина.
Планирано је да се кредитна средства искористе на сљедећи начин:

  • 1.000.000 КМ за измирење обавеза према Пореској управи
  • 455.000 КМ за пријевремено измирење обавезе по репрограму са Пореском управом
  • 945.000 КМ за измирење цјелокупног дуга, укључујући и репрограме, мрема МХ Електро Бијељина и Требиње
  • 580.000 КМ за измирење цјелокупног дуга према "Водама Српске" (редовне мјесечне обавезе и репрограми)
  • 680.000 КМ за измирење доспјелих обавеза према добављачима
  • 140.000 КМ за измирење обавеза према ДОО "Интергај" по основу позајмице.

Пошто Одлука о давању гаранције још није усвојена у Скупштини Града Бијељина, АД "Водовод и канализација" није у могућности да измири обавезе не само према Пореској управи, већ и према добављачима и запосленима, као ни да учествује у поступцима јавних набавки.

Имајући у виду да су дневни приливи новчаних средстава на рачун "Водовода" око 30.000 КМ, за измирење дуга према рјешењима о принудној наплати биће потребно око 20 радних дана.

Због овакве ситуације, "Водоводу" је отежано свакодневно пословање, укључујући немогућност набављања сировина, репроматеријала и хемикалија неопходних за за функционисање предузећа. У опасности је чак и испорука испорука хигијенски исправне воде становништву, јер су залихе дезинфекционих средстава, односно, течног хлора обезбијеђене само до 25. марта.

Додатни проблем је немогућност исплата личних примања за више од 200 радника који нису добили јануарске плате, а питање је и када ће бити исплаћена фебруарска плата за више од 200 радника.

Вјерујемо да је једини излаз и избјегавање стечаја кредитно задужење, уз гаранцију Града Бијељина, од чега би АД "Водовод и канализација" измирило, између осталог, и обавезе према Пореској управи. Ванредна сједница Скупштине Града на којој ће се расправљати о томе сазвана је за 4. март 2022. године и очекујемо да ће оборници усвојити ову одлуку.

Ипак, за реализацију кредита, у складу с прописима, потребно је да прође најмање два мјесеца, па Вас молимо да Пореска управа повуче одлуку о блокади рачуна од 25. фебруара 2022. године.

Имајући све ово у виду, молимо Вас да имате разумијевања за тежину ситуације у којој је ово предузеће и да позитивно одговорите на нашу молбу, у интересу грађана Бијељине који имају потребу за питком водом, као и у интересу преко 200 запослених у "Водоводу", oд којих је велики дио кредитно задужен или у породицама имају ученике, студенте и друга издржавана лица, међу којима су бројни чланови породица са здравственим проблемима.

Са своје стране, можемо најавити да би у том случају, а до одобрења кредитног задужења, АД "Водовод и канализација" наставило са редовним дневним измирењима обавеза, у складу са својим финансијским могућностима.С поштовањем,

Градоначелник Бијељине и
предсједник Скупштине акционара
АД "Водовод и канализација" Бијељина

Љубиша ПетровићОставите одговор