Пендрек не зна шта је мека моћ: Забрањена "обиљежја која садрже елементе значке МУП РС"

Уредбом је забрањена неовлаштена израда, стављање у промет, посједовање или коришћење значке, легитимације, другог обиљежја или ознаке који садрже елементе визуелног идентитета значке или легитимације МУП Српске.

среда, 10 марта, 2021 / 11:28

Продавци туристичких перифералија у паници… Чекајте, купује ли неко МУП РС мајице, или само оне КГБ, ФСБ, ФБИ, ЦИА и сл?

Министарство унутрашњих послова Републике Српске обавјештава јавност да је са 11.03.2021. године на снази Уредба о допунама Уредбе о службеној легитимацији и полицијској значки која забрањује физичком лицу које није полицијски службеник Министарства посједовање или коришћење значке, легитимације, другог обиљежја или ознаке који садрже елементе визуелног идентитета значке или легитимације МУП-а Српске.  За кршење наведене норме предвиђена је новчана казна од 1.000 до 3.000 КМ.

За кршење наведене норме предвиђена је новчана казна за правно лице од 2.000 до 5.000 КМ, а за одговорно лице у правном лицу, те за предузетника и физичко лице новчана казна од 1.000 до 3.000 КМ.