НСРС: Усвојен Консолидовани ревизорски извјештај и Закон о катастру

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о премјеру и катастру РС којим се прописује надлежност Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и геодетских организација. Министар правде РС Џерард Селаман истакао је да је уставни основ за доношење овог закона садржан у дијелу Устава РС, према којем Српска уређује и […]

четвртак, 13 октобра, 2011 / 16:06

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас по хитном поступку Закон о премјеру и катастру РС којим се прописује надлежност Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и геодетских организација.

Министар правде РС Џерард Селаман истакао је да је уставни основ за доношење овог закона садржан у дијелу Устава РС, према којем Српска уређује и обезбјеђује својинске и облигационе односе и заштиту свих облика својине.

"Разлог за доношење овог закона огледа се у потреби да се избјегну штетне посљедице по рад Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, судове у РС и грађане приликом остваривања права", рекао је Селман.

Према његовим ријечима, Законом о катастру РС прописано је да његовим ступањем на снагу престају да важе одредбе Закона о одржавању премјера и катастру земљишта, Закона о премјеру и катастру непокретности и Закона о земљишним књигама.

УСВОЈЕН КОНСОЛИДОВАНИ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2010. ГОДИНУ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас једногласно Извјештај главног ревизора РС о извршеној ревизији Консолидованог извјештаја буџетских корисника РС за прошлу годину, а ревидираних у 2011. години, те Извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора Српске за прошлу годину.

За ова два извјештаја гласало је 76 народних посланика, нико није био против ни уздржан.

Усвојени су закључци Клуба посланика СНСД-а којим парламент Српске поново тражи од Главне службе за ревизију јавног сектора РС да у складу са Законом о ревизији јавног сектора РС осигура професионалну оцјену рада Главне службе за ревизију, односно да се обезбиједи екстерна контрола квалитета ревизорског рада и ревизорских извјештаја коју ће извршити изабране ревизорске институције.

Народна скупштина тражи од Главне службе за ревизију јавног сектора РС да се у складу са законом и INTOSA стандардима обавезно осигура неопходна комуникација између Главне службе за ревизију и Министарства финансија када је ријеч о одређивању обима ревизије, циљева и критеријума ревизије, а у контексту процеса реформе јавне управе у Српској и процеса интеграције БиХ у ЕУ, наводи се у усвојеним закључцима Клуба СНСД-а.

У дану за гласање усвојене су допуне Закона о прекршајима РС, према којима ће странке у прекршајном поступку моћи да уложе жалбу уколико се неправилно или непотпуно утврди чињенично стање.

Селман је истакао да је чланом 63 овог закона дефинисано да погрешно или непотпуно утврђено чињенично стање постоји кад је суд неку одлучну чињеницу погрешно утврдио, односно кад је није утврдио, док непотпуно утврђено чињенично стање постоји и кад на то указују нове чињенице или нови докази.

Посланици су усвојили измјене и допуне Закона о позоришној дјелатности којим се уређује позоришна дјелатност као дио културно-умјетничке вриједности на простору РС.

Министар просвјете и културе РС Антон Касиповић истакао је да се законским рјешењима уређује оснивање и рад позоришта, позоришних група, статус и дјеловање позоришних умјетника и других позоришних радника, надзор над радом позоришта и остала питања од значаја за позоришну дјелатност.

На сједници је усвојен Нацрт закона о заштити ваздуха, којим се уређује заштита и управљање квалитетом ваздуха и одређују мјере, начин организовања и контрола провођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природног добра.

Народна скупштина РС усвојила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција РС којим се уређују поступак извршења казне затвора, дуготрајног затвора, лишење слободе одређене у прекршајном поступку, мјере притвора, као и рад установа за извршење кривичних санкција, те Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о омладинском организовању, којим се наводи да омладину и младе чине лица од навршених 15 до 30 година старости.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас Закон о робним резервама РС којим је предвиђено оснивање Јавног предузећа "Робне резерве РС" АД Бањалука у 100-одстотном власништву Српске, а које је правни насљедник Републичке дирекције за робне резерве.

Законом је прописано да План обнављања и развоја робних резерви доноси Влада Српске у функцији Скупштине акционара, те да републичком парламенту доставља годишњи извјештај о раду Јавног предузећа "Робне резерве Републике Српске".

Народна скупштина усвојила је Нацрт закона о комуналним таксама, којим се прописује да комуналне таксе уводе јединице локалне самоуправе својим прописом и да приходи од комуналне таксе припадају буџету локалне заједнице.

Овим законом прописују се основни елементи система комуналних такса, предмет таксене обавезе, обвезник плаћања и лица која су ослобођења од плаћања.

Парламент Српске усвојио је Нацрт закона о измјенама и допунама Породичног закона којим се дефинише појам самохраног родитеља и уводе нова права.

Усвојен је скупштински закључак, којим се овај Нацрт закона упућује у јавну расправу у трајању од 30 дана.

РАЗМАТРАН КОНСОЛИДОВАНИ РЕВИЗОРСКИ ИЗВЈЕШТАЈ

Народна скупштина Републике Српске разматрала је данас извјештај о извршеној ревизији Консолидованог извјештаја буџетских корисника РС за 2010, а ревидираних у овој години, те извјештај о активностима и пословању Главне службе за ревизију јавног сектора РС за прошлу годину.

Главни републички ревизор Бошко Чеко рекао је у завршној ријечи да је Министарство финансија РС у својим примједбама на Консолидовани ревизорски извјештај навело да би тај извјештај који је дат с резервом требало да буде позитиван, закључујући да се ово може сматрати одређеном врстом "притиска" на Главну службу за ревизију.

Потпредсједник Владе РС Антон Касиповић оцијенио је да се из године у годину осјећа више дисциплине и транспарентности у раду институција РС што ревизорски извјештај показује.

"И Главна служба за ревизију сваке године напредује у раду и едукацији својих људи и на основу партнерског односа и сарадње може се уочити напредак у финансијском сектору и реализацији буџетских средстава", истакао је Касиповић.0 КОМЕНТАРА