Нови закључци Противкоронаца: Нема затезних камата, ИПТВ се пише латиницом

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о необрачунавању затезних камата, евакуацији дјеце из Италије, друмском теретном саобраћају, још мјера против вируса и образовању на даљину.

среда, март 25, 2020 / 13:45

Образовање би свакако требало ићи нешто ближе, не на толику даљину, кад су писари ових закључака у питању и који ИПТВ просто морају написати латиничном скраћеницом, јер би у противном морали себи признати да раде у Влади РС, која се тако зове по неким Србима. Чије писмо није довољно достојно, да се њим пишу скраћенице као ИПТВ…

Даље у наставку одлуке и закључци Републичког штаба:

Рачун без камате и крчмара

Републички штаб за ванредне ситуације препоручује Мјешовитoм холдингу "Електропривреда Републике Српске", Матично предузеће АД Требиње и свим даваоцима комуналних услуга и телекомуникационих услуга у Републици Српској, укључујући и IPTV, да приликом испостављања рачуна за извршене услуге за март, април и мај 2020. године не обрачунавају затезне камате.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о предузимању мјера за евакуацију дјеце и млађих лица која се налазе на спортском усавршавању у Италији.

1. Републички штаб за ванредне ситуације тражи од Савјета министара БиХ да преко Министарства иностраних послова и дипломатско-конзуларних представништава БиХ предузме све неопходне мјере на евакуацији дјеце и млађих лица старости од 15 до 22 године која су се затекла у Италији због спортског усавршавања и да обезбиједи њихов улазак у БиХ.

2. Задужује се Министарство породице, омладине и спорта за координацију активности из тачке 1. овог закључка.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о рјешавању питања одвијања теретног друмског саобраћаја.

1. Републички штаб за ванредне ситуације тражи од Савјета министара БиХ да се:

1) формира тим за преговоре са Републиком Хрватском по питању одвијања теретног друмског саобраћаја у ком би учешће узели и представници ентитета и Брчко Дистрикта,

2) омогући преко граничног прелаза Шамац прeлазак теретних моторних возила који транзитирају преко Републике Хрватске за све земље, што сада није случај,

3) на граничном прелазу Шамац који је један од три гранична прелаза са Републиком Хрватском за транзит теретних моторних возила кроз Републику Хрватску омогући присуство и ветеринарске инспекције,

4) транзит теретних моторних возила кроз Републику Хрватску одвија без формирања конвоја,

5) за транзит теретних моторних возила кроз Републику Хрватску омогући и преко граничног прелаза Изачић.

2. Републички штаб за ванредне ситуације тражи од Савјета министара БиХ да се формира тим за преговоре са Републиком Србијом по питању одвијања теретног друмског саобраћаја у ком би учешће узели и представници ентитета и Брчко Дистрикта.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској.

1. Овлашћује се Фонд здравственог осигурања Републике Српске да проводи поступке јавних набавки средстава за одржавање хигијене, медицинских средстава и заштитне опреме за потребе здравственог система Републике Српске док је на снази Одлука о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској.

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о набавци неопходних средства за потребе здравства и цивилне заштите Републике Српске.

1. У циљу смањења утицаја новог вируса корона (COVID – 19) Републички штаб за ванредне ситуације предлаже Савјету министара Босне и Херцеговине да путем међународних донација или других потенцијалних извора обезбиједи медицинску опрему за интезивну његу, лијекове, контејнере за смјештај особа у изолацији, цистерни за дезинфекцију терена и доставу питке воде, као и друге артикле наведене у Спецификацији минималних потреба која је у прилогу овог закључка.

2. Спецификација из тачке 1. овог закључка је саставни дио овог закључка.

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Републички штаб за ванредне ситуације донио је Закључак о организовању васпитно – образовног рада на даљину.

1. Обавезују се све основне и средње школе у Републици Српској да организују васпитно-образовни рад (у даљем тексту: настава) на даљину коришћењем средстава електронске комуникације.

2. Извођење наставе на даљину из тачке 1. овог закључка за ученике основних школа организује се од 17. марта 2020. године, а за ученике средњих школа од 23. марта 2020. године.

3. Задужује се Министарство просвјете и културе и Републички педагошки завод да обезбиједе моделе наставе на даљину.

4. Начин извођења наставе из тачке 1. овог закључка прописаће се посебном Инструкцијом коју доноси министар просвјете и културе.

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примјењује се до 30. марта 2020. године.1 КОМЕНТАР

Оставите одговор