Нови правилник: Комерцијална и некомерцијална газдинства

Новим правилником о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална, који ступа на снагу 01.01.2011. године, прописани су услови за разврставање газдинстава по поменутој основи. Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 100/10 објављен Комерцијално породично пољопривредно газдинство је газдинство које је тржишно оријентисано, које је достигло минимални укупни обим производње и […]

среда, октобар 20, 2010 / 10:27

Новим правилником о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална, који ступа на снагу 01.01.2011. године, прописани су услови за разврставање газдинстава по поменутој основи.

Правилник је објављен у Службеном гласнику Републике Српске број 100/10 објављен

Комерцијално породично пољопривредно газдинство је газдинство које је тржишно оријентисано, које је достигло минимални укупни обим производње и чији носилац је старости до 65 година. Некомерцијално породично пољопривредно газдинство је газдинство које није тржишно оријентисано и које није достигло минимални укупни обим производње.

Укупан обим производње је збир појединачних обима производње пољопривредног газдинства и изражаваће се у производним јединицама. Појединачни обими производње добиће се множењем количине производње, за сваку врсту биљне или сточарске производње (ха, грло, кљун, кг, комад), са појединачним коефицијентима за сваку врсту производње. Коефицијенти су наведени у табели која је саставни дио Правилника.

Разврставање породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална вршиће се на основу захтјева носиоца газдинства, приликом уписа у Регистар пољопривредних газдинстава или промјене података у Регистру, а након провјере испуњености услова.

Сваке године, након истека рока за обавезно редовно годишње ажурирање података, о начину коришћења земљишног посједа, врстама и бројном стању стоке, вршиће се аутоматска провјера испуњености критеријума комерцијалног породичног пољопривредног газдинства. Газдинствима која не изврше обавезно редовно годишње ажурирање података или за које се утврди да не испуњавају критеријуме за комерцијална газдинства аутоматски ће се додјељивати статус некомерцијалних.

Мјере подршке за комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства и укупан износ средстава, одређиваће се за сваку буџетску годину, на основу плана коришћења подстицајних средстава у текућој години и правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.

Правилник је доступан на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, www.vladars.net/ministarstva, у ресору Пољопривреда и рурални развој.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *