Нови начелници: Шта смо затекли у својој општини

Питање из наслова поставили смо начелницима општина у којима је дошло до смјене власти на Локалним изборима у октобру 2012. године. Начелници су одговарали на неколико питања, а у сваком тексту представићемо свако питање појединачно. У наставку читајте какво су стање у свом граду по преузимању дужности затекли начелници оптшина Србац, Рогатица, Источно Ново Сарајево, […]

петак, 5 априла, 2013 / 11:03

Питање из наслова поставили смо начелницима општина у којима је дошло до смјене власти на Локалним изборима у октобру 2012. године.

Начелници су одговарали на неколико питања, а у сваком тексту представићемо свако питање појединачно.

У наставку читајте какво су стање у свом граду по преузимању дужности затекли начелници оптшина Србац, Рогатица, Источно Ново Сарајево, Градишка и Соколац.

Милован Цицко Бјелица

начелник Општине Соколац

У општинском буџету је, на дан примопредаје, наслијеђено од претходне власти преко 6.500.000 КМ обавеза, и то: кредитног задужења 3.500.000 КМ, неизмирених обавеза за инвестиције око 266.000 КМ, судских спорова око 1.545.000 КМ и око 1.185.000 КМ доспјелих а неизмирених обавеза.Примопредајом преузето стање није коначно.

Затечене обавезе су фиксне, велике и превазилазе висину усвојеног буџета од цца 5.600.000 за 2013 годину.

Рачуни неколико јавних установа су блокирани, јер имају велика дуговања. Тако Комунално предузеће “Божур“ има преко 500.000 КМ дуга, ЈП “Нове топлане“ више од 600.000 КМ, Дом здравља Соколац 2.000.000 КМ, ЈП “Врело Биоштице“ 4.000.000 КМ, док су губици и обавезе у “Новој Романији“ преко 3.000.000 КМ.

Ниједан готов пројекат нисмо затекли, осим пројекта за водоснадбијевање који је покренут још прије 6 година.

Стање у свим приведним областима у општини је изузетно сложено и тешко. Приватизоване фирме у општини већином не раде, или су под стечајем, објекти су затворени, испражњени,машине распродате и радници отпуштени.

На евиденцији Завода за запошљавање тренутно је 2320 лица, а да је то за 50 лица више од прошле године, узимајући у обзир да је у јануару 2012. на евиденцији било 2268 лица.

Драго Ћирић

начелник Општине Србац

Преузели смо општину у изузетно тешком економско-финансијском стању о чему говори стање кумулативног дефицита буџета општине са 30.09.2012.године које је износило 2,4 милиона марака што је указало на потребу за ребалансом буџета за 2012.годину.

Дугорочне обавезе на дан 15.11.2012.године износиле су око 15,5 милиона марака са роком враћања и до 20 година. Као обезбјеђење овако високих кредитних задужења, банка је ставила под хипотеку зграду Скупштине општине, Дом културе, Народну библиотеку, Ватрогасни дом, Дјечији вртић „Наша радост“ и зграду бивших друштвено-политичких организација.

Краткорочна потраживања на дан 15.11.2012.године су износила 300.454 КМ док су сумњива и спорна потраживања од 265.108 КМ највећим дијелом ненаплатива због некомплетне документације и застарјелости.

Велики проблем су и високе доспјеле и неисплаћене краткорочне обавезе од скоро 2,5 милиона марака као и растуће обавезе по дугорочним кредитима које ће наредних година достићи износ од милион марака годишње.

Све то указује да задуженост општине Србац у овом тренутку премашује цифру од 20 милиона марака због чега под хитно морамо реализовати програм радикалних промјена које ће зауставити расипништво, побољшати пословни амбијент и покренути привреду и запошљавање у Српцу

Томислав Пухалац

начелник Општине Рогатица

Рогатица спада у неразвијене општине. У току рата претрпила је велика разарања, а накарадна приватизација буквално нам је уништила привреду.

То су примарне чињенице које дефинишу стање у нашој општини. Но, пошто претпостављам да сте мислили на то да ли је претходна власт оставила иза себе задовољавајуће стање одговор би био да се јесу трудили и радили.

Нису „преспавали“ четири године. Али истовремено мислим да се могло и боље. Увијек може боље. И кад једног дана тренутна општинска администрација на чијем сам челу буде бивша и тада ћу исто мислити: да се могло урадити и више и боље

Зоран Латиновић

начелник Општине Градишка

Нешто смо и прије знали, нешто и претпостављали, али оно што смо затекли у Општини Градишка превазишло је и црне слутње.

Ту превенствено мислим на финансијски колапс јер дугорочне обавезе по кредитним задужењима износе 36 милиона КМ а уз све то затекли смо и неизмирених краткорачних обавеза у износу од 8 милиона КМ.

Суштински то значи да, када сам преузео Општину половином новембра, буџет за 2012. годину већ је био потрошен и значајно пробијен у односу на план. Ни у осталим сегментима фукционисања локалне администрације стање није било знатно боље. Наслиједили смо 168 запослених, несређена и неажурирана нормативна акта, преко 2,5 милиона КМ ненаплаћених потраживања и мноштво уговора проблематичних са аспекта заштите интереса Општине Градишка.

Љубиша Ћосић

начелник Општине Источно Ново Сарајево

По преузимању дужности начелника општине Источно Ново Сарајево, у више различитих области дјеловања и надлежности општине, затекао сам изузетно тешко и несређено стање. Свакако да је најтеже затечено стање, било оно које се односило на финансијску ситуацију у општини, односно значајан износ неизмирених краткорочних финансијских обавеза, које за резултат имају дефицит буџета општине. Буџет општине за 2012. годину је планиран у износу од 6.3 милиона КМ, да би крајем године, када смо формирали власт, извршен ребаланс на 5.7 милиона КМ. Међутим, последњи подаци нам говоре да ће извршење буџета бити на нивоу од 5 милиона КМ, чиме се и потвђује дефицит општине од више од 700.000,00 КМ, колико сам при преузимању дужности затекао неизмирених обавеза.

У склопу овог дуга, општина има обавезе према различитим добављачима за послове извршене у току 2012.године, затим дугује износ од више од 100.000,00 КМ за неисплаћене порезе и доприносе на личне доходке запослених из 2012. године, као и за склопљене уговоре о јавним набавкама за капиталне пројекте од којих већина није завршена.

Поред тог дуга, дочекала ме је и судска пресуда у износу од 560.000 КМ коју је добило предузеће „УПИ“, по основу тужбе за земљу на којој се налази градско гробље. Од тих 546.000 КМ, 100.000,00 КМ се требало платити 2012.године, а остатак општина треба исплатити у 2013. години. Бојим се да ову обавезу нећемо моћи исплатити из буџета општине у току 2013.године. Нажалост, при крају су поступци у још двије тужбе у износу од 170.000 КМ, као и започети поступак у тужби једног предузећа у коме нас туже за износ од 2,5 милиона КМ, због изгубљене добити и неуврштавања у Регулациони план општине, иако се то 10 година обећавало.

Истина, затекао сам и 1,5 милион КМ потраживања, од којих ипак 80 одсто износа неће бити наплаћен, с тим што се највећи дио потраживања односи на правна и физичка лица са којима смо у судском спору, па чак и када их добијемо, немогуће их је наплатити, јер су предузећа или угашена или у поступку гашења. Постоје потраживања која се по разним основама вуку годинама, чак и од 2000. године, тако да их је немогуће и наплатити.

Општина Источно Ново Сарајево има и дугорочно кредитно задужење из 2010.године, од 3 милиона КМ, из чега су тада плаћене обавезе по основу реализације инфраструктурних пројеката и довршетак изградње спортске дворане.

Новоизграђена спортска дворана која се урушила под притиском обилних сњежних падавина у фебруару 2012. године у потпуности одсликава неславну владавину локалних и градских власти у претохдном периоду на подручју општине Источно Ново Сарајево. Потрошена су милионска средства за изградњу овог објекта како од стране града, тако од стране општина, тако да данас општина Источно Ново Сарајево има кредитна дуговања утрошена у изградњу објекта, а објекат је урушен.

Још један од пропалих пројеката претходне власти је увођење система наплате паркинга, баизран на нереалним финансијским очекивањима. Од планираних 200.000 КМ у буџету за 2012. годину прикупљено је свега 27.000 КМ, док набављени паркомати за ову намјену никада нису у потпуности плаћени. Да апсурд буде већи, велики дио онога што је прикупљено од наплате паркинга је потрошен за плаћање привремено ангажованих радника који су били запослени на пословима наплате паркинга, јер су се локални СДС-овци утркивали у запошљавању својих активиста, па је у једном моменту број овако запослених пред изборе досегао 15 људи. Наравно, одмах по завршетку избора сви су отпуштени и послати кућама. Од 11. марта 2013. године опет је почела активна наплата паркинга на свим отвореним и затвореним паркиралиштима на подручју општине, али је број запослених знатно мањи у односу на претходни период, односно запослена су свега 2 радника.

Ни у једном предузећу које се налазе на подручју општине ситуација није нимало сјајна, и лоше стање је резултат лошег управљања и вођења ових предузећа у претходним годинама. Комунално предузеће "РАД" дугује 400.000 КМ, предузеће "Свети Марко" 360.000 КМ, Културни центар "Источно Сарајево" 25.000 КМ. Центар за социјални рад Источно Ново Сарајево био је дужан 100.000 КМ, а сада је дуг мало смањен, тако да дугују 75.000 КМ. СРЦ "Славија" има дугове и обавезе према радницима,а ни Комунално предузеће"Водовод и канализација" није баш у завидној ситуацији, док Јавно предузеће "Топлане" послује солидно.

Када на питањаодговоре начелници осталих општина и градова у којима је дошло до промјене власти, Фронтал ће одговоре објавити у форми сличној овој изнад, или као засебне интервјуе.0 КОМЕНТАРА

 1. Србац-скупо плаћена подршка лажно-пропалој магли о постојању независног раја квази социјалдемократије у режији најоданијих синова србачке школе подилажења великом шефу из Мрчеваца.

 2. Bez političarenja, moj komentar je sledeći.

  I poslije vaših četverogodišnjih mandata u budžetima kojima ste dobili mandat TEHNIČKOG UPRAVLJANJA, pošto budžete predlažu načelnici a usvaja Skupština, mislim da će te u miraz svojim naslednicima ili sebi ostaviti prilično isto ili malo gore/bolje stanje. Zašto?
  Ko je pročitao/analizirao zakon o lokalnoj upravi, jasno mu je da načelnici opština NE ZAPOŠLJAVAJU, ne upravljaju poreskom/fiskalnom politikom, ne određuju stopu PDV, nemaju kontrolne mehanizme , ali imaju jednu floskulu da će NAPRAVITI AMBIJENT ZA ULAGANJE. Čuj ambijent, i to sve jedan do drugog guraju priču o poljoprivredi, turizmu, etno selu, asfaltu, makadamu, sportu i td itd.
  Prelistavajuću budžete koji su dostupni na sajtu ovih opština, sve jedna do druge je kreditno zadužena/prezadužena,kao i Republika Srpska, ko jaje jajetu, sa ogromni rashodima na plate zaposlenih, viškom radnika/neradnika mahom dovedenih po političkim zaslugama, ogrombim budžetskim deficitima i tako dalje i tome slično i sve isto.
  Nema gospodo načelnici plači , izvolite riješite problem, uravnotežite prihode i rashode, dovedite broj radnika u optimalno potreban broj, smanjite potrošnju, i ja vam neću zamjeriri zbog ni jednog novog radnog mjesta jer po zakonu vi to ne možete niti uraditi,osim u lokalnoj upravi ako neko ode u penziju. Ali to nisu nova radna mjesta već popuna UPRAŽNJENOG radnog mjesta.
  Pogledajte da je opština Sokolac, Rogatica već donijele odluku za nova kreditna zaduženja,aaaaa da li je to novo opterećenje, naravno da jeste, pogledajte koliko je opština Sokolac primila novih radnika/neradnika ili volontera na platu ,vjerovali ili ne 67, rogatica nešto manje, istočno novo sarajevo 28 itd itd. Gospodine Latinoviću, ako si ti zaboravio šta si pričao, građani nisu, nema vađenja, preuzeli ste obavezu i odgovornost a obećavali stee kule i vile, gdje su?i kad će biti?

  Načelnici koji u ovom periodu uspiju sanirati deficite, a to je moguće samo uštedama i racionalizacijom, biće uspješni, u protivnom……..

 3. Ovo ništa nije nepoznato ni čudno, znalo se odavno koliko su ti SNSD načelnici bezglavo zaduživali opštine u pokušaju da po svaku cenu ostanu u fotelji i prikriju kriminlan i lopovluk. Samo ovde ima jedan problem, ko će sada da otkrije šta je sa ovih SDS starih načelnika okorelih kriminalaca i razbojnika koji su prezadužili i do gole kože opljačkali narod u tim opštinama gde je nezaposlenost 65% radno sposobnog stanovništva.
  Sve ovo gore napisano važi i za opštine gde su SDS načelnici jedan, dva ili više mandata. Samo što je problem što oni neće ovo o sebi da pišu.
  SDS i SNSD načelnike kriminalce u zatvor.

 4. Најбоље да се сви праве ко да никад нису имали везе са својим локалним заједницама.

  Такве одлуке се доносе на општинским скупштинама,па чак и да су преспавали или седили на ушима,моглу су чути шта се дешава.Па правац у медије,тужилаштва…