Новчана помоћ за студенте дефицитарних занимања

Министарство просвјете и културе Републике Српске исплаћиваће и у 2013.години финансијску помоћ студентима дефицитарних занимања који испуњавају прописане услове, саопштено је из овог министарства. На основу Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2012/13. години на јавним високошколским […]

среда, 20 марта, 2013 / 15:33

Министарство просвјете и културе Републике Српске исплаћиваће и у 2013.години финансијску помоћ студентима дефицитарних занимања који испуњавају прописане услове, саопштено је из овог министарства.

На основу Одлуке о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и прву годину другог циклуса студија у академској 2012/13. години на јавним високошколским установама, дефицитарна занимања су математика и физика.

Право на помоћ имају студенти који студирају на студијским програмима: математика и информатика, математика и физика, математика и рачунарство и физика, који се изводе на јавним високошколским установама у Републици Српској. У буџету Министарства предвиђено је 432.000 КМ за ове намјене.

За студенте који се први пут упишу у прву и другу годину првог циклуса студија у академској 2012/13. години, услов је да до краја првог семестра положе најмање 2 испита.
Студентима треће и четврте године студија на студијским програма: математика, физика, информатика, машинство, електротехника и геодезија, Министарство ће додјељивати помоћ све до окончања студирања, ако нису обновили ниједну годину студија и ако не примају стипендију Министарства просвјете и културе у текућој години.

Министарство је затражило од Универзитета у Бањој Луци и Источном Сарајеву да доставе податке о студентима дефицитарних студијских програма до 01.априла како би Министарство могло да почне са исплатом помоћи.